Migracja dusz

Migracja dusz/ Soul Exodus – A Klezmer Story

data projekcji/screening date: czwartek / Thursday 24.05, 17:45

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Węgry/Hungary, 2016
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Csaba Bereczki
zdjęcia/cinematography: Tibor Nemes
montaż/film editor: Réka Lemhényi
muzyka/music: The Brothers Nazaroff
produkcja/produced by: Pál Sándor / Film Street
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 93 min

Streszczenie: The Brothers Nazaroff to grupa złożona z wybitnych wykonawców muzyki klezmerskiej pochodzących z różnych krajów. Powstała w hołdzie Nathanowi Nazaroffowi, zwanemu “Księciem”, który w latach 50. XX wieku ożywił tradycję tej muzyki. Film jest podróżą do Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu muzycznych korzeni, ale także próbą odpowiedzi na ważne dziś pytania związane z etniczną tożsamością.

Short descriptionThe Brothers Nazaroff is a group made up of outstanding Klezmer artists from various countries. It was created in tribute to Nathan Nazaroff, called the “Prince”, who in the 1950s revived the tradition of this music. The film is a journey to Central and Eastern Europe in search of musical roots, but also an attempt to answer important questions related to ethnic identity today.

Reżyser: Csaba Bereczki
Csaba Bereczki urodził się w 1966 roku w Nagyvárad w rumuńskiej Transylwanii. Ukończył studia reżyserskie na Akademii Dramatu i Filmu w Budapeszcie. Od 1994 roku pracował we Francji i współpracował m.in. z Jean-Paulem Rappeneau i Tonym Gatlifem. Fools’ Song był jego pierwszym filmem fabularnym, a scenariusz do niego napisał wspólnie z Suzanne Schiffman, wieloletnią współautorką scenariuszy filmów Françoisa Truffaut.

Director: Csaba Bereczki 
Born in 1966 in Nagyvárad, Transilvania, Romania. Graduated of the Academy of Drama and Film, Budapest as a film director, worked in France from 1994 with Jean-Paul Rappeneau and Tony Gatlif among others. Fools’ Song was his first feature film co-written by Suzanne Schiffman, François Truffaut’s long time co-writer.

Wybrane filmy/Selected films:

  • Migracja dusz/Soul Exodus – A Klezmer Story (2016) – Najlepszy film dokumentalny, Węgierskie Nagrody Filmowe/Best Documentary, Hungarian Film Awards (2017)

  • Song of Lives (2008)

  • The Two Bolyais (2006)

  • Fools’ Song (2003)