Stowarzyszenie / Association

Stowarzyszenie Żydowskie Motywy

Zarząd

Prezes:
Ewa Szprynger
Członkowie zarządu:
Magdalena Łazarkiewicz, Anna Niklewska, Zdzisława Rokwisz, Renata Zawadzka-Ben Dor

Komisja rewizyjna

Mirosław Chojecki, Julia Maria Koszewska, Michael Sobelman

Adres korespondencyjny:

ul. Wilcza 12C
00-532 Warszawa (Polska)
tel.: +48 (22) 465 27 15
fax: +48 (22) 468 89 25

Nr konta:

32 1240 1024 1111 0010 0513 7805
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
II Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14
00-950 Warszawa

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Żydowskie Motywy
ul. Trębacka 3/5
00-074 Warszawa

NIP 526 282 32 02
Regon 015881931
KRS 0000221237

Zapisz

Zapisz

Zapisz