Nagrody

(English below)
 

15. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF)
11-15 września 2019, Warszawa

Jury w składzie: Beata Chmiel, Cezary Harasimowicz oraz Natalia Koryncka-Gruz przyznało następujące nagrody:

Złoty Warszawski Feniks
za najlepszy film
JONATHAN AGASSI URATOWAŁ MI ŻYCIE
dla Tomera Heymanna
Nagrodę ufundował Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawski Feniks
za najlepszy film dokumentalny
PROJEKT: BABCIA
dla Bálinta Révésza
Nagrodę ufundował Prezes Telewizji Polskiej SA
Jacek Kurski

Warszawski Feniks
za najlepszy film fabularny
ŻAL
dla Saviego Gabizona
Nagrodę ufundował Prezes Telewizji Polskiej SA
Jacek Kurski

Warszawski Feniks
za najlepszy film krótkometrażowy
MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI
dla Alekseya Shelmanova, Alekseya Turkusa
Nagrodę ufundował
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Radosław Śmigulski

Nagroda specjalna im. Antoniego Marianowicza ufundowana przez
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Warszawski Feniks
za najlepszy polski film
MAREK EDELMAN …I BYŁA MIŁOŚĆ W GETCIE
dla Jolanty Dylewskiej i Andrzeja Wajdy

Nagroda Publiczności
za film
CENA PRAWDY
dla Aviego Neshera


ENG.: 15th – jubilee! – edition of the International Film Festival Jewish Motifs!

15. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF)
11-15 September 2019, Warsaw, Poland

Jury of the 15. Jewish Motifs IFF: Beata Chmiel, Cezary Harasimowicz, oraz Natalia Koryncka-Gruz awarded the following film:

Golden Warsaw Phoenix for the best film
JONATHAN AGASSI SAVED MY LIFE
for Tomer Heymann.
Award funded by the Mayor of Warsaw: Rafał Trzaskowski

Warsaw Phoenix
for the best documentary film
GRANNY PROJECT
for Bálint Révész
Award funded by President of Polish Television
Jacek Kurski

Warsaw Phoenix
for the best feature film
LONGING
for Savi Gabizon
Award funded by President of Polish Television
Jacek Kurski

Warsaw Phoenix
for the best short film
VANITY OF VANITIES
for Aleksey Shelmanov, Aleksey Turkus
Award funded by
the Head of Polish Film Institute
Radosław Śmigulski

Antoni Marianowicz Award funded by
the Association of Authors ZAiKS
Warsaw Phoenix
for the best Polish film
MAREK EDELMAN …AND THERE WAS LOVE IN THE GHETTO
for Jolanta Dylewska and Andrzej Wajda

Audience Award
for the film
THE OTHER STORY
for Avi Nesher