Marek Edelman …i była miłość w getcie

Marek Edelman …i była miłość w getcie /Marek Edelman …And There Was Love In The Ghetto

data projekcji/screening date: środa/Wednesday 11.09, 20:30 – film otwarcia

 Twórcy filmu/ Film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Polska, Niemcy/Poland, Germany, 2019
reżyseria/directed by: Jolanta Dylewska, Andrzej Wajda
scenariusz/written by: Jolanta Dylewska, Agnieszka Holland
zdjęcia/cinematography: Jolanta Dylewska, Kuba Kijowski
dźwięk/sound: Marcin Lenarczyk, Zosia Gołębiowska
obsada/cast: produkcja/produced by: Anna Wydra
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 80min

Streszczenie:

„Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość”? Dlaczego nikogo to nie interesuje?” – mówił na krótko przed śmiercią w 2009 roku Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Jak się okazuje, w piekle getta mogło istnieć dobro i piękno. I miłość – także ta przepełniona erotyką. To ona okazała się największą wartością, większą nawet niż życie.

Short description:

“Why does nobody ask if there was love in the ghetto? Why is nobody interested in it? Love made people last.” The question put forward by Marek Edelman, the former commander of the Warsaw Ghetto Uprising, aims to prove that amidst all the hell of the ghetto goodness and beauty were present there as well. And love. Love turned out to be the most important value, more important than life itself.

Reżyser:

Jolanta Dylewska – absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi (wydziały reżyserski i operatorski). Autorka zdjęć filmowych do wielu filmów fabularnych. Reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych. Wykłada w Szkole Filmowej w Łodzi i Filmakademie Baden-Wuerttemberg w Ludwigsburgu. Członkini PSC (Polish Socjety of Cinamtographers), PAF (Polska Akademia Filmowa), EFA (Europejska Akademia Filmowa), AFA (Azjatycka Akademia Filmowa).

Director:

Jolanta Dylewska – graduate of the Film School in Łódź (directing and cinematography faculties). Cinematographer of many feature films. Director and scriptwriter of documentary films. She lectures at the Film School in Łódź and the Filmakademie Baden-Wuerttemberg in Ludwigsburg. Member of the Polish Societies of Cinamtographers (PSC), the Polish Film Academy (PAF), the European Film Academy (EFA), the Asian Film Academy (AFA).

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • Marek Edelman …I była miłość w getcie/Marek Edelman …And There Was Love in the Ghetto (2019) – Jury Special Mention na MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY  2019
  • Po-lin. Okruchy pamięci(2008) – „Złote Zęby” dla najbardziej interesującego filmu dokumentalnego, Chicago (Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce)/ „Golden Teeth” for the most interesting documentary, Chicago (Festival of Polish Films in America) (2008); Grand Prix “Złoty Warszawski Feniks”, MFF “Żydowskie Motywy”/Grand Prix „Golden Warsaw Phoenix”, Jewish Motifs IFF (2009)
  • Świat według Piotr D.(2001)
  • Children of the Night (1999)
  • Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana(1993) – Nagroda Jury Ekumenicznego i Nagroda Don Kichota, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku/Prize of the Ecumenical Jury and Don Kichot Prize, DOK Leipzig (1994)