Marność nad marnościami

Marność nad marnościami / Vanity of Vanities

 Twórcy filmu/ Film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Rosja/Russia, 2018
reżyseria/directed by: Aleksey Shelmanov, Aleksey Turkus
rodzaj filmu/category: krótkometrażowy/short, animacja/animation
czas trwania/running time: 19min

Streszczenie:

Opowiadana z perspektywy dziecka, pełna żywych obrazów historia miłosna rozgrywająca się w prowincjonalnym żydowskim miasteczku i zarazem opowieść o boskiej opatrznośći, wspomaganej działaniami zwykłych ludzi.

Short description:

A love story told from a child’s perspective, full of vivid images and taking place in a provincial Jewish town. Also a story of divine providence, aided by the actions of ordinary people.

Reżyser:

Aleksey Turkus urodził się w 1955 roku w Moskwie. W 1978 roku ukończył Moskiewski Instytut Architektury. W 1985 roku ukończył kurs scenopisarstwa I reżyserii filmowej. Od 1985 do 2008 roku pracował w studiach animacji Soyuzmultfilm, Argus i Metronom. Od 2009 roku pracuje w Aquarius Film Company jako scenarzysta, reżyser i scenograf.

Director:

Aleksey Turkus was born in 1955 in Moscow. In 1978, he graduated from Moscow Institute of Architecture. In 1985, he finished High Courses of scriptwriting and film directors. From 1985 to 2008, he worked at animation studios Soyuzmultfilm, Argus and Metronom. From 2009, he works at Aquarius Film Company as author of the script, director, production designer.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • Marność and marnościami/Vanity of Vanities (2018)
  • Behind the Wardrobe (2012)
  • Snowly Rider (2011)
  • Stormy Petrel (2004)
  • The Frog (1996)

Marnosc nad marnosciami 2019