spot2017

Pofestiwalowe / post-festival

Festiwal odbywa się w Warszawie, ale z festiwalowymi filmamy docieramy też i do innych miejscowości. Zobaczcie, gdzie i kiedy możecie zobaczyć nasze filmy. A jeśli nie ma w naszym kalendarzu Waszej miejscowości, to dajcie nam znać – chętnie przyjedziemy!
Koordynatorka pokazów pofestiwalowych: Aleksandra Grażyńska

Kalendarz>>

Mapa>>


/ / The Festival is taking place in Warsaw, but with our films, we come for post-festival screenings to various places. Check where and when you can see our films. And if you don’t see your site on our calendar, just contact us – we’d be glad to come!
Postfestival screenings coordinator: Aleksandra Grażyńska.

Calendar>> 

Map>>

Mapa / map