Zespół / The Team

koordynacja Festiwalu / Festival’s coordinators:

promocja / promotion:

koordynacja wolontariuszy / volunteers’ coordinator:

plakat i oprawa graficzna / poster and graphic design: Jerzy Tchórzewski – jeststudio.pl

fotosy / photo documentation: Renata Zawadzka-Ben Dor, Victor Ben Dor

sekretarz Komisji Selekcyjnej / Selection Committee coordinator: Mateusz Toma

pokazy pofestiwalowe / post-Festival screenings: Joanna Szutta

tłumacze / translators: Elżbieta Petrajtis-O’Neill, Maria Zielińska, Wojciech Góralczyk, Jan Jujeczka.

nad festiwalem pracują także / our associates at the Festival: Anna Kossut-Luboińska, Magda Maślak, Anna Niklewska, Anna Piotrowska, Tomasz Pisarzewski, Michał Sobelman.

Zapisz

Zapisz