1945

1945

data projekcji/screening date: czwartek / Thursday 24.05, 19:30

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Węgry/Hungary, 2017
reżyseria/directed by: Ferenc Török
scenariusz/written by: Gábor T. Szántó, Ferenc Török
zdjęcia/cinematography: Elemér Ragályi
montaż/film editor: Béla Barsi
muzyka/music: Tibor Szemző
obsada/cast: Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Ági Szirtes, József Szarvas
produkcja/produced by: Iván Angelusz , Péter Reich, Ferenc Török
rodzaj filmu/category: fabularny/feature film
czas trwania/running time: 91 min

Streszczenie: W upalny sierpniowy dzień w 1945 roku mieszkańcy wsi przygotowują się na wesele syna miejskiego urzędnika. W tym samym czasie na dworcu pojawiają się dwaj ortodoksyjni Żydzi z tajemniczymi pudełkami z napisem „zapachy”. Miejski urzędnik boi się, że mężczyźni mogą być potomkami deportowanych ze wsi Żydów i że zażądają zwrotu bezprawnie nabytego majątku, utraconego przez nich podczas II wojny światowej. Inni mieszkańcy obawiają się, że przyjedzie więcej ocalonych, stwarzając zagrożenie dla dobytku, który uważają już za własny.

Short description: On a sweltering August day in 1945, villagers prepare for the wedding of the town clerk’s son. Meanwhile, two Orthodox Jews arrive at the village train station with mysterious boxes labelled “fragrances”. The town clerk fears the men may be heirs of the village’s deported Jews and expects them to demand their unjustly acquired property back, originally lost during the Second World War Other villagers are afraid more survivors will come, posing a threat to the property and possessions they have claimed as their own.

Reżyser: Ferenc Török urodził się w 1971 roku w Budapeszcie. W 2005 roku otrzymał nagrodę Miasta Budapeszt Pro Cultura Urbis. W 2008 roku uzyskał Balázs Béla Award – państwową nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie filmu. Od 2007 roku jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.

Director: Ferenc Török – born in 1971 in Budapest, honoured with Pro Cultura Urbis awarded by the City of Budapest in 2005, honoured with Balázs Béla Award, a state recognition for outstanding achievement in filmmaking, 2008. He is a member of the European Film Academy since 2007.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • 1945 (2017) – Najlepszy film fabularny, MFF w Jerozolimie/Best Feature, Jerusalem Film Festival (2017); Nagroda Publiczności, JFF w Miami/Audience Award, Miami Jewish Film Festival (2017)
  • Wyspa niczyja /No Man’s Island (2014) – nominacja do Złotego Grona, LLF/nominated to Golden Grape Award, LLF (2015)
  • Apacze /Apaches (2010)
  • Pile-Up (2009)
  • Eastern Sugar (2004)
  • Plac Moskwy /Moscow Square (2001)