Abramek wrócił sam

Abramek wrócił sam/ Abram Returned Alone

data projekcji / screening date: czwartek / Thursday 24.05, 15:00

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Polska/Poland, 2017
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Tomasz Wiśniewski
zdjęcia/cinematography: Dawid Konończuk, Tomasz Wiśniewski
montaż/film editor: Tomasz Wiśniewski
muzyka/music: Beate Schützmann-Krebs
produkcja/produced by: Tomasz Wiśniewski
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 38 min

Streszczenie: Henryk Prajs jest jedynym żyjącym Żydem z Góry Kalwarii i jedynym żyjącym szwoleżerem z Suwalskiej Brykady Kawalerii z kampanii wrześniowej. Przeżył wojnę i Holokaust, ale pozostał ze swoim życiem całkowicie sam. Jego świat odszedł a on został przeniesiony do innej rzeczywistości.

Short description: Henryk Prajs is the only living Jew from Góra Kalwaria [Ger] and the only living light horseman from Suwalska Brygada Kawalerii from September campaign. He survived the war and the Holocaust, but he was left alone with his life. His world was gone and he was transferred to a different reality.

Reżyser: Tomasz Wiśniewski
Tomasz Wiśniewski – urodzony w 1958 roku pisarz, dziennikarz, filmowiec,
dr kulturoznawstwa. Założył stronę Bagnowka.pl oraz Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i Regionu.

Director: Tomasz Wiśniewski
Tomasz Wiśniewski – born in 1958 writer, journalist, filmmaker, Ph. D in cultural studies. The creator of Bagnowka.pl website and of Social Museum of Jews from Białystok and the Region.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • Abramek wrócił sam/Abram Returned Alone (2017)
  • Kropla krwii/Drop of Blood (2017)
  • Samolub (2014)
  • Wyrzutki/Castaways (2013) – Grand Prix, Robinson International Short Film Competition, Pittsburgh (2013)