Muszę opowiedzieć

Muszę opowiedzieć/ I Must Tell

data projekcji / screening date: niedziela / Sunday 27.05, 12:00

kraj i rok produkcji/country & year: Litwa, Rosja/Lithuania, Russia, 2017
reżyseria/directed by: Sergei Kudryashov
scenariusz/written by: Dilyara Tasbulatova, Sergei Kudryashov
zdjęcia/cinematography: Alexey Strelov, Vyacheslav Sachkov, Sergey Lando
montaż/film editor: Sergei Kudryashov
produkcja/produced by: Dilyara Tasbulatova, Daumantas Todesas
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 52 min

Streszczenie: „Muszę opowiedzieć” to słowa Maszy Rolnikaite (1927-2016), ocalonej z Holokaustu i jednocześnie tytuł jej dziennika, spisywanego podczas pobytu w obozie koncentracyjnym Stutthoh. Film przedstawia niezwykłą historię młodej dziewczyny, która, doświadczając każdego dnia sytuacji spoza granic dobra i zła, postanowiła opisać to co niewyrażalne. Jej głos dociera do nas od dekad, niosąc przejmujące świadectwo milionów ofiar. Głos dziecka, ale o wielkiej sile – dzięki szczerości, talentowi i humanistycznemu przesłaniu.

Short description: “I must tell” are the words of Masha Rolnikaite (1927-2016), who was saved from the Holocaust and at the same time the title of her journal, written during her stay in the Stutthoh concentration camp. The film presents the extraordinary story of a young girl who, experiencing every day the situation beyond the limits of good and evil, decided to describe what is inexpressible. Her voice has reached us for decades, bearing a moving testimony of millions of victims. The voice of a child, but of great strength – thanks to sincerity, talent and humanistic message.

Reżyser: Sergei Kudryashov

Urodził się w 1949 roku w Moskwie. Ukończył kursy Państwowej Telewizji i Radia, specjalizując się w reżyserii filmów telewizyjnych i dokumentalnych. Twórca ponad 30 filmów wyprodukowanych dla rosyjskiej telewizji. Jest znany jako autor serii filmów dokumentalnych o wyprawie oceanicznych pojazdów głębinowych „Mir”. Pracował jako reżyser „The Making of” podczas kręcenia słynnego dokumentu Aliens of The Deep w reż. Jamesa Camerona.

Director: Sergei Kudryashov

Born in 1949 in Moscow. Graduated from the Highest courses of the State Television and Radio Broadcasting specializing in directing television and documentary films. Made more than 30 documentary films that were broadcasted on different Russian TV channels. Well known as an author and director of the documentary series about the expeditions of deep-water vehicles “Mir” at different places of the world ocean. Worked as a director of making of in the crew of James Cameron making the famous documentary Aliens of The Deep.

Wybrane filmy/Selected films:

  • Muszę opowiedzieć/I Must Tell (2017)
  • House of Polar Explorers (2016)
  • Pilot Babushkin (2016)
  • They Did It (2015)
  • Dynasty of Travellers (2015)
  • Bank of Banks (2014)
  • Return to the Titanic (2001)