Józio, chodź do domu

Józio, chodź do domu / Józio, Come Home

data projekcji / screening date: sobota / Saturday 26.05, 14:00

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Polska/Poland, 2016
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Marcin Chłopaś
zdjęcia/cinematography: Maja Nowak, Miłosz Mickiewicz
montaż/film editor: Marcin Chłopaś, Michał Chojnacki
muzyka/music: Mikołaj Trzaska
produkcja/produced by: Marcin Chłopaś
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 31 min

Streszczenie: Mówi o sobie Józio z Wałbrzycha. Ale w Wałbrzychu nie był od lat pięćdziesiątych, kiedy z rodzicami wyemigrował z Polski do Izraela. Teraz pracuje tam jako przewodnik – coraz bardziej znany wśród polskich turystów. Ponad pół wieku marzył, by znów zobaczyć kamienicę, w której spędził dzieciństwo. Gdy odwiedził Berlin, zabraliśmy go do domu, po drodze słuchając opowieści o życiu Józia – dziecka ocalonych z Holokaustu wiele razy z niezrozumiałych powodów odrzucanego przez innych.

Short description: He calls himself Józio from Wałbrzych, but he last saw Wałbrzych in the fifties, before he emigrated with his parents to Israel. How he works there as a guide, better and better known among Polish tourists. For more than fifty years he dreamt to see again the house in which he spent his childhood. When he visited Berlin, we took him home and on the way we listened to the story about the life of Józio – a child of Holocaust survivors who was repeatedly – for unknown reasons – rejected by others.

Reżyser: Marcin Chłopaś zaczął jako nastolatek od gadania w radiu, ale szybko odkrył, że znacznie przyjemniejsze jest słuchanie innych i pisanie o nich. Od 18 lat pracuje jako dziennikarz radiowy, telewizyjny i internetowy. Zajmuje się głównie informacjami i tematyką społeczną. Uwielbia montować. Józio, chodź do domu to jego pierwszy film krótkometrażowy.

Director: Marcin Chłopaś began as a teenager talking on the radio, but he soon found out that it is much more pleasant to listen to others and to write about them. For 18 years he has worked as a radio, tv and digital journalist. He mainly deals with information and social subjects. He loves editing. Józio, Come Home is his first short film.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • Józio, chodź do domu/Jozio, Come Home (2016) – Nagroda Publiczności w konkursie głównym Szczecin European Film Festival/Audience Award in the main competition of Szczecin European Film Festival (2017);
  • Jańcio Wodnik dla najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego na Festiwalu „Prowincjonalia”/Jańcio Wodnik Award for the best short documentary at “Prowincjonalia” Festival (2018)