Norymberga – pokaz specjalny

Norymberga: Lekcja dla przyszłych pokoleń  /Nuremberg: Its Lesson for Today

data projekcji/screening date: piątek / Friday 25.05, 15:45

Twórcy filmu/film credits:
kraj i rok produkcji/country & year: Niemcy, USA/Germany, USA, 1948
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Stuart Schulberg
montaż/film editor: Joseph Zigman
muzyka/music: Hans-Otto Borgmann
produkcja/produced by: Stuart Schulberg, Pare Lorentz
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 78 min

Zespół rekonstrukcyjny/Restoring team
kraj i rok produkcji/country & year: USA, 2009
stworzony przez/created by: Sandra Schulberg, Josh Waletzky
produkcja/produced by: Sandra Schulberg
kopia próbnych nagrań/duplication of trial recordings: Elisabeth Hartjens
rekonstrukcja dźwięku/score reconstruction: John Califra
narrator/narrator: Liev Schreiber

Streszczenie: Jeden z największych filmowych dramatów sądowych w historii, Norymberga: lekcja dla przyszłych pokoleń, pokazuje, jak w trakcie pierwszego procesu norymberskiego (1945-1946), międzynarodowi prokuratorzy opierają akt oskarżenia czołowych przywódców nazistowskich na podstawie nagrań z nazistowskich archiwów filmowych. Proces ustalił „zasady norymberskie” – prawną podstawę wszystkich kolejnych procesów w sprawach zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Film Stuarta Schulberga Norymberga pokazywany był w Niemczech jako część alianckiej kampanii denazyfikacyjnej, ale z powodów politycznych rząd amerykański postanowił nie rozpowszechniać filmu w kinach amerykańskich ani w żadnym innym kraju. Z upływem czasu oryginalne negatywy filmowe i partie ścieżki dźwiękowej zostały zagubione lub zniszczone. Kilka kopii filmu jednak przetrwało. Ponad 60 lat później córka Stuarta, Sandra Schulberg, razem z Joshem Waletzkym skrupulatnie odtworzyła film. Wykonali nowy, 35mm negatyw z najlepszej niemieckiej kopii, zachowując oryginalny film bez zmian montażowych. W rekonstrukcji używają oryginalnych nagrań z procesu, co pozwala publiczności usłyszeć po raz pierwszy głosy oskarżonych i prokuratorów. Film kończy się niepokojącymi słowami: „Niech Norymberga stanie się ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy planują lub angażują się w agresywną wojnę”.

Short description: One of the greatest courtroom dramas in history, Nuremberg: Its Lesson for Today shows how the international prosecutors at the first Nuremberg trial (1945-1946) built their case against the top Nazi leaders using the Nazis’ own films and records. The trial established the “Nuremberg principles” — the foundation for all subsequent trials for crimes against the peace, war crimes, and crimes against humanity.

Made by Stuart Schulberg, Nuremberg was widely shown in Germany as part of the Allies’ denazification campaign, but for political reasons the U.S. government decided not to release the film in American theaters or in any other country. Over the years, the original movie negative and sound elements were lost or destroyed, but a few copies survived. More than 60 years later, Stuart’s daughter, Sandra Schulberg, painstakingly restored the film with Josh Waletzky. They made a new 35mm negative from the best German print, preserving the original film with no editing changes. Their restoration uses original audio from the trial, allowing audiences to hear the defendants’ and prosecutors’ voices for the first time. The film ends with these stirring words: ”Let Nuremberg stand as a warning to all who plan and wage aggressive war.”

Reżyser: Stuart Schulberg
Stuart Schulberg po napisaniu i wyreżyserowaniu Norymbergi: lekcji przyszłych pokoleń, służył w Sekcji Filmowej Planu Marshalla, produkując filmy o powojennej odbudowie Europy. W 1952 r. powrócił do Niemiec by wyprodukować filmy No Way Back, Double Destiny i Embassy Baby.

W 1956 r. przeniósł się z rodziną do Stanów Zjednoczonych by stworzyć film Wind Across the Everglades; scenariusz napisał jego brat Budd Schulberg, a reżyserował Nicholas Ray. Później był współautorem adaptacji telewizyjnej i teatralnej powieści brata – What Makes Sammy Run?  W latach 60. i 70. wrócił do filmu dokumentalnego, zdobywając jako współproducent nagrodę Emmy za David Brinkley’s Journal . Przez 7 lat był producentem słynnego programu NBC Today. Do śmierci 1979 r. był Głównym Producentem Filmów Dokumentalnych w NBC.

Director: Stuart Schulberg
Stuart Schulberg after writing and directing Nuremberg: Its Lesson for Today,  served as chief of the Marshall Plan Motion Picture Section, producing films about the postwar reconstruction of Europe. In 1952, returned to Germany to produce movies No Way Back, Double Destiny, and  Embassy Baby. In 1956, he moved his family to the United States in order to produce a movie for Warner Brothers, Wind Across the Everglades, written by his brother Budd Schulberg and directed by Nicholas Ray. He later co-wrote the TV & Broadway adaptations of his brother Budd Schulberg’s novel What Makes Sammy Run?. During the 60s & 70s, he returned to his passion for news & documentary, winning an Emmy Award as co-producer of David Brinkley’s Journal and producing many other TV news specials. He produced NBC’s famous Today program for 7 years, and at his death in 1979 was NBC’s Senior Documentary Producer.

Producent rekonstrukcji: Sandra Schulberg
Sandra Schulberg jest przewodniczącą IndieCollect, organizacji non-profit, która ratuje i przywraca do życia ważne filmy. Oprócz tytułu Norymberga: lekcja dla przyszłych pokoleń, jej ekipa odrestaurowała filmy Atomowa kawiarnia, The War At Home, Thank You and Goodnight, In the Soup. Przez wiele lat pracowała jako kierownik finansowy dla American Playhouse i Hollywood Partners. Jej dokonania jako producentki to nominowany do Oskara film Zatrute pióro; laureat Wielkiej Nagrody w Sundance film Waiting for the Moon; pełnometrażowy dokument Exposed; i wiele innych. W 1978 r. założyła IFP, największe amerykańskie stowarzyszenie niezależnych filmowców. W 1994 r. IFP/West (teraz  Film Independent) uhonorował ją nagrodą Spirit Award za wkład w rozwój amerykańskiego kina niezależnego. Jest adiunktem na Uniwersytecie Columbia, gdzie zajmuje się tematyką finansowania filmów pełnometrażowych.

Restoration Producer: Sandra Schulberg
Sandra Schulberg is president of IndieCollect, a non-profit organization that saves, restores and revives significant films. Besides Nuremberg: Its Lesson for Today, her team has recently restored The Atomic Cafe, The War At Home, Thank You and Goodnight, In the Soup. For many years she served as a film financing executive for American Playhouse and Hollywood Partners, based in Paris and Berlin. Her producer credits include the Oscar-nominated  Quills; Sundance Grand Prize winner Waiting for the Moon; the feature documentary,  Exposed; and many others. In 1978, she founded the IFP, now America’s largest association of independent filmmakers. In 1994, the IFP/West (now Film Independent) honored her contributions to American independent cinema with its Spirit Award. An Adjunct Professor at Columbia University, she teaches Feature Film Financing.