Nieczyści

NieczyściThe Impure

data projekcji / screening date: piątek / Friday 25.05, 14:30

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Izrael, Argentyna/Israel, Argentina, 2017
reżyseria/directed by: Daniel Najenson
scenariusz/written by: Daniel Najenson, Malen Azzam
zdjęcia/cinematography: Carla Stela
montaż/film editor: Tal Shefi
dźwięk/sound: Avi Mizrahi
produkcja/produced by: Hillel Roseman
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 69 min

 

Streszczenie: Na początku XX wieku tysiące żydowskich kobiet z Europy Wschodniej zostało sprowadzonych do argentyńskich domów publicznych. Alfonsi, też Żydzi, uważani byli za „nieczystych” przez normatywną społeczność żydowską. Te nieszczęśliwe kobiety również uważane były za „nieczyste”. Poprzez historię swojej rodziny, reżyser odsłania skomplikowane związki pomiędzy organizacjami handlującymi kobietami a resztą społeczności żydowskiej, głęboko zawstydzonej działalnością współwyznawców, którzy czerpali finansowe korzyści z tego niecnego procederu.

Short description: Thousands of Jewish women were brought to Argentinian brothels from Eastern Europe in the early 20th century. Their pimps, also Jewish, were regarded as “impure” by the normative Jewish community. So were the unfortunate women. Through his own family story, the director unveils the complex relationship between the women trafficking organizations and the rest of the Jewish community which was deeply ashamed by their co-religionists activities while enjoying their economic riches.

Reżyser: Daniel Najenson
Ukończył Szkołę Filmu i Telewizji Sama Spiegela w Jerozolimie i Szkołę Scenopisarstwa Idit Schori. Jest reżyserem i scenarzystą filmów dokumentalnych i fabularnych oraz programów telewizyjnych. Jego filmy pokazywane były w izraelskiej telewizji i na szeregu festiwali filmowych na całym świecie.

Director: Daniel Najenson
Graduate of the Sam Spiegel Film & Television School in Jerusalem. Graduate of the Idit Schori Screenwriting School. Director and scriptwriter of documentary and narrative films and TV shows. His works were screened at TV in Israel and dozens of film festivals around the world.

Wybrane filmy/Selected films:

  • Nieczyści The Impure (2017)