Żydowscy terroryści

Żydowscy terroryści / The Jewish Underground

data projekcji / screening date: sobota / Saturday 26.05, 12:00

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Izrael/Israel, 2017
reżyseria/directed by: Shai Gal
zdjęcia/cinematography: Daniel Kedem, Eyal Ben Yaish, Ram Shweky, Uriel Sinai
montaż/film editor: Erez Laufer
muzyka/music: Shmuel Noifeld, Roi Noifeld
produkcja/produced by: Kobi Nussbaum, July August productions
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 90 min

Streszczenie: Cztery lata zajęło izraelskim tajnym służbom złapanie Żydowskiego Podziemia – prawicowej organizacji terrorystycznej. Po przeprowadzeniu kilku udanych ataków na muzułmanów na początku lat 80. grupa planowała wysadzenie Kopuły na Skale. Zniszczenie świętego miejsca wyznawców islamu mogłoby wywołać wojnę nuklearną na Bliskim Wschodzie. Reżyser Shai Gal odtwarza wydarzenia w formie opowieści kryminalnej. Rozmawia z głównymi postaciami, również ze sprawcami, którzy twierdzą, że nie mają nic do ukrycia. Śledząc ich losy odkrywa, że członkowie Żydowskiego Podziemia wydeptali sobie ścieżki do centrum obecnej władzy politycznej.

Short description: It took the Israeli secret service 4 years to get their hands on the Jewish Underground, a right-wing terrorist organization. After carrying out several successful attacks on Muslims in the early 1980s, the group plotted to blow up the Dome of the Rock. The destruction of the holy site could have sparked a nuclear war in the Middle East – perhaps even a third World War. Director Shai Gal reconstructs the events in the form of a detective story with interviews of key figures, including the perpetrators, who claim they have nothing to hide. Following them to the present day, he finds that the Jewish Underground members paved their way into the heart of Israel’s current political power.

Reżyser: Shai Gal
Shai Gal jest starszym korespondentem telewizyjnym w izraelskim Kanale 2, pracującym w „Ulpan Shishi”, głównym cotygodniowym magazynie wiadomości w Izraelu. Wyreżyserował dokument A Shadow Over the Rising Sun (2011) o japońskiej strefie nuklearnej 6 miesięcy po tsunami. Był asystentem reżysera przy nagrodzonym Emmy filmie Google Baby (2010) – podróży przez trzy kontynenty, opowiadającej historię o nadchodzącym przemyśle „produkcji dzieci” w erze globalizacji. Za swoją pracę otrzymał kilka nagród dziennikarskich. Jest majorem armii izraelskiej, mieszka i pracuje w Tel Awiwie.

Director: Shai Gal
Shai Gal is a Senior TV correspondent on Israeli Channel 2 news, working for “Ulpan Shishi”, the central weekly news-magazine program in Israel. Gal directed the documentary A shadow over the rising sun (2011): into Japan nuclear zone, 6 Months after tsunami. He did additional directing, for Google baby (2010) – a journey across three continents, telling the story of the up and coming “baby production” industry in the globalization era, which won the Emmy award. He received several journalistic prizes for his work. He is a Major in the Israeli army, living and working in Tel Aviv.