Książę i dybuk

Książę i Dybuk /The Prince and the Dybbuk

data projekcji/screening date: środa / Wednesday 27.05 w ramach uroczystości otwarcia / as part of the opening ceremony

wstęp tylko za zaproszeniami / invitation only

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Polska, Niemcy/Poland, Germany, 2017
reżyseria i scenariusz/directed and written by: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski
zdjęcia/cinematography: Piotr Rosołowski
montaż/film editor: Andrzej Dąbrowski
dźwięk/sound: Marcin Lenarczyk, Elwira Niewiera
produkcja/produced by: Małgorzata Zacharko, Matthias Miegel, Ann Carolin Renninger
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 82 min

Streszczenie: Dokument opowiada historię Michała Waszyńskiego, rozchwytywanego w przedwojennej Warszawie reżysera oraz wpływowej postaci europejskiej i amerykańskiej kinematografii; człowieka, który własne życie zamienił w nieprawdopodobny filmowy scenariusz. Kim naprawdę był Mosze Waks? Ci, którzy mieli szczęście go poznać osobiście, zapamiętali go jako arystokratę, kłamcę, Żyda – wiecznego tułacza oraz homoseksualistę, który ożenił się z włoską hrabiną. Odpowiadał za realizację ponad kilkudziesięciu kinowych produkcji, w tym wielu hitów z Sophią Loren i Claudią Cardinale, ale tylko jeden film stał się jego prawdziwą obsesją – Dybuk, wyreżyserowany przez niego mistyczny dramat oparty na starej żydowskiej legendzie.

Short descriptionDocumentary tells a story about Michał Waszyński, a film director extremely popular in pre-war Warsaw and a man of influence in the European and American cinema, and a man who changed his life into an unbelievable film scenario. Who Mosze Waks really was? Those who were lucky enough to meet him remembered him as an aristocrat, liar, Wandering Jew and homosexual, who married Italian countess. He made several dozen films including those with Sophia Loren and Claudia Cardinale, but just one film was his obsession – The Dybbuk directed by him mystical drama based on the old Jewish legend.

Reżyserzy: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski
Elwira Niewiera – autorka filmów dokumentalnych. Ukończyła aktorstwo w ETI w Berlinie oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice. Jej poprzedni film “Efekt domina” (wspólnie z Piotrem Rosołowskim) był prezentowany na ponad 50 międzynarodowych festiwalach filmowych i zdobył wiele nagród – w tym: Grand Prix Złoty Róg, Grand Prix Złotego Lajkonika na 54. Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz Złotego Gołębia na MFF DOK w Lipsku.

Piotr Rosołowski – absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, stypendysta Academy of Media Arts w Kolonii, współautor nominowanego do Oscara dokumentu “Królik po berlińsku” oraz współreżyser filmu “Efekt domina”. Jest autorem zdjęć do wielu nagradzanych filmów dokumentalnych i fabularnych, m.in. nominowanego do Oscara krótkometrażowego filmu “On the Line” w reżyserii Reto Caffi oraz filmu fabularnego “Kret” w reżyserii Rafaela Lewandowskiego.

Directors: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski
Elwira Niewiera – author of documentaries. She graduated actor studies at the ETI in Berlin and Academy of Theater Practices Gardzienice. Her previous film “Domino Effect” (together with Piotr Rosołowski), was presented at over 50 international film festivals and got many awards – including Grand Prix Golden Horn, Grand Prix Golden Hobby Horse at the 54th Krakow Film Festival and Golden Pigeon at IFF DOK Leipzig.
Piotr Rosołowski – a graduate of Krzysztof Kieślowski Radio and Television Department of Silesian University; holder of scholarship of Academy of Media Arts in Cologne; co-author of the documentary “Rabbit à la Berlin” nominated for Oscar and co-director of “Domino Effect”. Author of cinematography of many awarded documentaries and feature films, e.g. a short nominated for Oscar “On the Line” directed by Reto Caffi and a feature film “Mole” directed by Rafael Lewandowski.