Kto mnie teraz pokocha?

Kto mnie teraz pokocha?/ Who’s Gonna Love Me Now?

data projekcji / screening date: piątek / Friday 25.05, 18:00

Twórcy filmu/film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Izrael/Israel, 2016
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Barak Heymann, Tomer Heymann
zdjęcia/cinematography: Itai Raziel
montaż/film editor: Ron Omer
muzyka/music: Eran Weitz
produkcja/produced by: Alexander Bodin Saphir, Barak Heymann, Tomer Heymann
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 84 min

Streszczenie: Przed 18 laty Saar, młody Żyd wychowany w religijnej rodzinie, musiał opuścić kibuc z powodu swojego homoseksualizmu. Przeprowadził się do Londynu, gdzie w końcu mógł żyć tak jak chciał. Kiedy okazało się, że jest nosicielem wirusa HIV, jego rodzina musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Nasz bohater, konfrontując się z matką, ojcem i rodzeństwem, próbuje nazwać i przepracować dzielące ich problemy, by powrócić na łono społeczności, pozostając jednocześnie sobą.

Short description: It was 18 years ago when Saar, a young Jew raised in a religious family, had to leave the kibbutz because of his homosexual orientation. He moved to London where he could finally live the life he wanted. When it turned out that he was HIV positive, his family had to face yet another challenge. But the protagonist, when confronted with his mother, father and siblings, tries to name and re-work the problem dividing them in order to become a part of the community again while continuing to be himself.

Reżyser: Od powstania firmy producenckiej Heymann Brothers Films, Tomer Heymann (1970) i Barak Heymann (1976) wyreżyserowali i wyprodukowali ponad 20 filmów i seriali dokumentalnych, niektóre w międzynarodowej koprodukcji. Uważnie wyselekcjonowane przez Tomera i Baraka projekty filmowe proponują spersonalizowane spojrzenie na skomplikowaną sytuację polityczną w Izraelu i dotyczą problemów mniejszości narodowych i praw człowieka.

Director: Since establishing the Heymann Brothers Films production company, Tomer Heymann (1970) and Barak Heymann (1976), have directed and produced over 20 documentary films and series, some as international co-productions. Tomer and Barak’s carefully selected cinematic projects offer a personalized perspective of the complicated political situation in Israel, and deal with issues of minorities and human rights.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • “#Work_in_Progress” (2017)
  • „Kto mnie teraz pokocha?”/ „Who’s Gonna Love Me Now?” (2016) – Nagroda Publiczności, MFF w Berlinie Audience Award, Berlin IFF (2016); Nagroda Publiczności, Krakowski Festiwal Filmowy/Audience Award, Krakow Film Festival (2016)
  • „Mr. Gaga” (2015) – Nagroda za najlepszy film dokumentalny, MFF w Sofii/Best Documentary Award, Sofia IFF (2016)
  • „Most ponad Wadi”/ „Bridge Over the Wadi” (2006) – Złota Nagroda, Festiwal Shanghai Int’l TV/Golden Award, Shanghai Int’l TV festiwal (2006)