Jury 2018

Beata Chmiel

Adam Bajerski

Andrzej Jakimowski

menedżerka kultury i analityczka mediów z dorobkiem edytorskim i dziennikarskim w mediach polskich i europejskich. Ostatnio pełniła funkcje pełnomocnika dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. badań i polityki publicznej oraz zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest twórczynią i dyrektorką Festiwalu Literackiego „Warszawa Pisarzy” oraz stałego międzynarodowego programu literackiego Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, współzałożycielką Zespołu Literackiego polska2000. Jest autorką projektów badawczych i redaktorką m.in. zbioru Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, wielojęzycznego tomu poezji City of Poets oraz studiów The Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland. Należy do liderów ruchu Obywatele Kultury i inicjatywy Kultura Niepodległa. Współinicjowała Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych, jest członkinią Polskiego PEN Clubu. operator filmowy; absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi (1992); autor zdjęć do wielu filmów fabularnych, dokumentalnych i reklamowych; współzałożyciel firmy producenckiej “Zjednoczenie Artystów i Rzemieślników” (www.zair.eu) oraz właściciel firmy Adam Production. Zadebiutował w wielokrotnie nagradzanym filmie fabularnym Zmruż oczy (2002) (wspólnie z Pawłem Śmietanką), za który został wyróżniony nagrodą za zdjęcia na 28. FPFF w Gdyni, nagrodą specjalną na MFF Camerimage w Łodzi, Festiwalu „Prowincjonalia” we Wrześni, Nagrodą im. Andrzeja Munka oraz Tarnowską Nagrodą Filmową. Za film Sztuczki (2007) otrzymał nagrodę za zdjęcia na 32. FPFF w Gdyni oraz na MFF Camerimage – nagrodę za najlepszy polski film 2007. W ostatnich latach realizował zdjęcia do filmów: Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy (2015) i Pewnego razu w listopadzie (2017). reżyser, scenarzysta i producent, zdobywca wielu nagród; w tym: Nagrody Głównej na MFF w San Francisco w 2004 roku za debiutancki film fabularny Zmruż oczy; Nagrody Europa Cinemas Label podczas Dni Wenecji w 2007 roku za Sztuczki (nominowany do Oscara w 2009 roku) dla Najlepszego Reżysera; Nagrody Publiczności na Warszawskim MFF w 2012 roku dla Imagine.
culture manager and media analyst, editor and journalist of Polish and European media. Recently she worked as Representative of the Director of Polish Film Institute for Research and Public Policy and the Deputy Director of the National Museum in Warsaw. She is a creator and Director of Literary Festival Writers’ Warsaw and of the regular literary program of the Center of Contemporary Art in Warsaw; co-founder of the Literary Team polska2000. Author of research projects and the editor of, without limitation, the collection entitled Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, multi-language poetry volume City of Poets and studies The Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland. She is one of the leaders of Citizens of Culture movement and Independent Culture initiative, Co-initiator of the Civic Pact for Public Media. Member of Polish PEN Club. cinematographer; graduate of the Department of the Cinematography of State Higher Film, Television and Drama School in Łódź (1992); cinematographer to many feature, documentary and commercial films; co-founder of production company Associated Artists and Artisans (www.zair.eu) and owner of production company Adam Production. He debuted with the awarded on numerous occasions featured film Squint Your Eyes (2002) (together with Paweł Śmietanka), for which he got the award for best cinematography at the 28th Festival of Polish Feature Films in Gdynia, special award at the IFF Camerimage in Łódź, at “Prowincjonalia” Festival in Września, Andrzej Munk Award and Film Award of the city of Tarnów. For film Tricks (2007) he won the award for best cinematography at the 32nd Festival of Polish Feature Films in Gdynia and at IFF Camerimage – a prize for a best Polish movie of 2007. In recent years he was the author of cinematography for Excentrics or on the Sunny Side of the Street (2015) and Once in November (2017). director, screenwriter and producer, winner of multiple film awards, including the Main Prize at San Francisco IFF 2004 for his debut feature Squint Your Eyes; Europa Cinemas Label for the best film at Giornate degli Autori, Venice 2007 for Tricks (Polish Oscar entry 2009); Best Director, Audience Award at Warsaw IFF 2012 for Imagine.(po pokazie spotkanie z reżyserem / Q&A after the screening)

Selected Filmography:
Pewnego razu w listopadzie/Once upon a Time in November, 2017
Imagine, 2012
Sztuczki/Tricks, 2007
Zmruż oczy/Squint Your Eyes, 2003