Masterclass B. Heymanna

[ENGLISH below] Masterclass z Barakiem Heymannem
warsztaty: “Zaufanie i zaangażowanie: jak budować relację z bohaterem filmu dokumentalnego?”

14. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF) i JCC Warszawazapraszają na Masteclass prowadzone przez Barak Heymann, czołowego izraelskiego dokumentalistę, działającego w duecie reżysersko-producenckim ze swoim bratem Tomerem (Tomer Heymann).

Podczas warsztatów, Barak Heymann wraz z uczestnikami spróbuje odpowiedzieć na pytanie: na jakich zasadach reżyser powinien kształtować – fundamentalną dla powodzenia filmu
dokumentalnego – relację z portretowanym bohaterem? Jak zasłużyć na jego zaufanie i uzyskać wiarygodny i wartościowy dramaturgicznie materiał filmowy? Zastanowimy się także w jaki sposób rozwiązać moralne dylematy związane z rejestrowaniem i upublicznianiem najbardziej intymnych momentów z życia bohaterów, pamiętając o tym, by nie naruszać ich godności i poczucia bezpieczeństwa.

warsztaty w języku angielskim
formularz rejestracyjny: https://goo.gl/MV9mzD
opłata za uczestnictwo: 100 zł / 80 zł (członkowie JCC Warszawa)

Bracia Heymann w swoich filmach dokumentują skomplikowaną społeczno-polityczną rzeczywistość Izraela, skupiając się na tematyce praw człowieka, mniejszości etnicznych i seksualnych oraz społecznego naznaczenia. Ich produkcje wyróżniają się osobistą perspektywą, głębokimi relacjami z bohaterami i cieszą się dużym uznaniem na najważniejszych festiwalach filmowych – zdobywały m. in. Nagrody Publiczności na Berlinale i Krakowskim Festiwalu Filmowym (Kto mnie teraz pokocha?, 2016).
Wybrane filmy i nagrody:
2017 – #Work_in_Progress
2016 – Kto mnie teraz pokocha? / Who’s Gonna Love Me Now? (reżyser) | Berlinale (Nagroda Publiczności), IDFA, Krakowski Festiwal Filmowy, BFI Flare London
2016 – Mr. Gaga (producent) | BFI London FF, IDFA, SXSW (Nagroda Publiczności), Full Frame FF, HotDocs, Sheffield Doc Fest, Nowe Horyzonty
2014 – Prawie jak przyjaciółki / Almost Friends (producent) | Doc Aviv FF, Krakowski Festiwal Filmowy
2010 – Samotny samarytanin / Lone Samaritan (reżyser i producent) | Israeli Documentary Competition (Best Documentary Award), FIPA, Krakowski Festiwal Filmowy, Haifa IFF, Shanghai Intl. TV Festival (Golden Award), Toronto Jewish Film Festival (Best Documentary Award)
2006 – Most ponad Wadi / Hand in Hand – Bridge over the Wadi (reżyser i producent) | IDFA, Silverdocs, One World Prague (Nagroda Publiczności), Shanghai Intl. TV Festival (Golden Award), WATCH DOCS (Nagroda Publiczności)

Podczas 14. edycji MFF Żydowskie Motywy zostaną zaprezentowane 2 filmy reżysera: “#Work_in_Progress” oraz “Kto mnie teraz pokocha?” (Who’s Gonna Love Me Now?)

————–
ENG: Barak Heymann Masterclass
workshop: “Trust and involvement: how to build relationship with a documentary character?”

14. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF) and JCC Warszawa invite you to Masterclass workshops conducted by Barak Heymann, a leading Israeli documentary maker active in the director-producer duet with his brother Tomer (Tomer Heymann).

During workshops Barak Heymann and the participants will try to answer the question: according to what rules a film director should shape his relation with the character he portraits, i.e. a fundamental factor for success of documentary? How to deserve his/her trust and to get the reliable and dramatically valuable film material? We will also discuss the problem how to solve moral dilemma connected with registering and publicizing the most intimate moments from characters’ life, while not infringing their dignity and sense of security.

Workshops in English
Registration form: https://goo.gl/MV9mzD
Participation fee: 100 zł / 80 zł (JCC Warszawa members)

Heymann brothers document in their films the complex social and political reality of Israel, focusing on human rights issues, ethnic and sexual minorities and social stigmatization. Their
productions are characterized by personal perspective and deep relationships with the characters and are acclaimed at the major film festivals – they won Audience Awards at Berlinale and Krakow Film Festival (Who’s Gonna Love me Now?, 2016).
Selected films and awards:
2017 – #Work_in_Progress
2016 – Who’s Gonna Love Me Now? (director) | Berlinale (Audience Award), IDFA, Krakow Film Festival, BFI Flare London
2016 – Mr. Gaga (producer) | BFI London FF, IDFA, SXSW (Audience Award), Full Frame FF, HotDocs, Sheffield Doc Fest, New Horizons
2014 – Almost Friends (producer) | Doc Aviv FF, Krakow Film Festival
2010 – Lone Samaritan (director and producer) | Israeli Documentary Competition (Best Documentary Award), FIPA, Krakow Film Festival, Haifa IFF, Shanghai Intl. TV Festival (Golden Award), Toronto Jewish Film Festival (Best Documentary Award)
2006 – Hand in Hand – Bridge over the Wadi (director and producer) | IDFA, Silverdocs, One World Prague (Audience Award), Shanghai Intl. TV Festival (Golden Award), WATCH DOCS (Audience
Award)

Two films by Barak Heymann will be screened at 14. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF) as part of the official selection: #Work_in_Progress and ” Who’s Gonna Love Me Now?

Zobacz zdjęcia/ see photos>>