2018 partners and sponsors

14. MFF “Żydowskie Motywy” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018