Program

 

PROGRAM pdf>>

Wejściówki na filmy można odbierać w Kinie Muranów już od 21 maja
/ Free tickets can be collected in the Cinema Muranów begining of 21 May.

Na uroczystość otwarcia oraz zamknięcia i towarzyszące im pokazy wstęp tylko za zaproszeniami / The opening and closing ceremonies and screenings that accompany them: invitation only.

W tym roku zobaczymy / This year in Festival’s competition:

filmy dokumentalne / documentaries >>

 

 

filmy fabularne / feature films >>

 

 

Filmy krótkometrażowe / shorts >>

 

 

PROGRAM pdf>>

Wejściówki na filmy można odbierać w Kinie Muranów już od 21 maja
/ Free tickets can be collected in the Cinema Muranów begining of 21 May.Na uroczystość otwarcia oraz zamknięcia i towarzyszące im pokazy wstęp tylko za zaproszeniami / The opening and closing ceremonies and screenings that accompany them: invitation only.

Zobacz też / See also:

Wydarzenia towarzyszące / Accompanying events>>