Czarny miód

Czarny miód /Black Honey, The Life and Poetry of Avraham Sutzkever

 Twórcy filmu/ Film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Izrael/ Israel, 2018
reżyseria i scenariusz/directed & written by:  Uri Barbash                            zdjęcia/cinematography: Tulik Galon
montaż/film editor: Ori Derdickman
dźwięk/sound: Ami Arad
produkcja/produced by: Yair Qedar
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 76 min

Streszczenie:

Tak długo jak żył, Abraham Suckewer nie pozwalał na nakręcenie filmu o swoim życiu. Dziś, osiem lat po jego śmierci, Czarny Miód opowiada niesamowitą historię największego poety jidysz współczesnych czasów, który w czasie II Wojny Światowej kierował podziemnym ruchem – „Brygadą Papieru”, ratującym żydowskie rękopisy przed nazistami. Suckewer przeżył II wojnę światową, ponieważ Stalin wysłał mu prywatny samolot ratunkowy, zeznawał w procesach norymberskich i wyemigrował do Izraela w 1947 r., gdzie stał się żywą legendą i propagatorem kultury jidysz.

Short description:

As long as Avraham Sutskever lived, he wouldn’t let a film about his life be made. Today, eight years after his passing, Black Honey tells the incredible story of the greatest Yiddish poet of modern times, who during World War II led the underground movement – the “Paper Brigade”, saving Jewish manuscripts from the Nazis. Sutzkever survived World War II because Stalin sent him a private rescue plane, testified in the Nuremberg Trials and immigrated to Israel in 1947, where he became a living legend and propagator of Yiddish culture.

Reżyser:

Uri Barbash jest jednym z najczęściej nagradzanych reżyserów filmowych z Izraela. Nakręcił ponad 50 filmów, dramatów telewizyjnych i filmów dokumentalnych. Wyreżyserował, nominowany do nagrody Oskara za najlepszy film obcojęzyczny, film Beyond the Walls (1984), do którego scenariusz napisał jego brat – Benny Barbash oraz Eran Preis.

Director:

Uri Barbash is one of Israels’ awarded filmmaker, He made over 50 films, TV dramas and documentaries. He directed the film Beyond the Walls (1984) written by his brother Benny Barbash and Eran Preis. The film was nominated for the Academy Award for Best Foreign Language Film.