Echo

Echo

 Twórcy filmu/ Film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Izrael/Israel, 2018
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Amikam Kovner, Assaf Snir
zdjęcia/cinematography: Daniel Miller
montaż/film editor: Joelle Elxis
dźwięk/sound: Aviv Aldema
obsada/cast: Yoram Toledano, Yael Abecassis, Guri Alfi, Tzachi Halevi
produkcja/produced by: Ra’anan Gershoni
rodzaj filmu/category: fabularny/feature
czas trwania/running time: 98 min

Streszczenie:

Avner podejrzewa, że ​​jego żona Ella ma romans. Potajemnie nagrywając jej rozmowy telefoniczne, staje się szpiegiem we własnym domu. Szukając małżeńskiej zdrady, odkrywa coś innego – kobieta, którą podsłuchuje, jest zupełnie inna od tej, którą znał i którą pokochał. Avner próbuje zrozumieć tę kobietę, rozszyfrować ich związek, ale w obliczu kolejnych tropów i zdarzeń staje się to coraz mniej możliwe.

Short description:

Avner suspects his wife Ella of having an affair. Secretly recording her telephone conversations, he becomes a spy in his own home. Looking for marital infidelity, he discovers something different – the woman he eavesdrops on is completely different from the one he knew and loved. Avner tries to understand this woman, decipher their relationship, but in the face of subsequent clues and events it becomes less and less possible.

Reżyserzy:

Amikam Kovner – absolwent Wydziału Filmowego Uniwersytetu w Tel Awiwie. Jego filmy krótkometrażowe Scar, The Home Leave i Fatherland były wyświetlane na kilkudziesięciu festiwalach filmowych na całym świecie i zdobyły wiele nagród, m. in. Grand Prix za najlepszy film międzynarodowy podczas Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Brukseli. Jego pierwszy film fabularny Haven miał swoją międzynarodową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie w 2014 roku.

Assaf Snir – absolwent Szkoły Filmowej i Telewizyjnej Sama Spiegla w Jerozolimie z 2011 roku. Podczas studiów Assaf napisał i wyreżyserował 3 filmy krótkometrażowe: Caravan (2009), Under the Skin (2011) i The 10th Man (2012), które były wyświetlane na lokalnych i międzynarodowych festiwalach filmowych (m. in. Cottbus FF, Petersburg FF, Cannes Short Film Corner). W 2009 roku Assaf został wybrany na uczestnika międzynarodowego projektu filmów krótkometrażowych „Breaking Boundaries”, finansowanego przez Instytut Goethego i EVZ Stiftung, a w 2013 roku brał udział w „Script Station” – warsztatach poświęconych rozwojowi scenariuszy w kampusie Berlinale Talent.

Directors:

Amikam Kovner is a graduate of Tel Aviv University Film Department. His short films Scar, The Home Leave and Fatherland were screened in dozens of film festivals worldwide and won numerous awards (Grand Prix – best international film, Brussels Short Film Festival). Amikam’s first feature film Haven had its international premiere at the 2014 Moscow International Film Festival.

Assaf Snir had graduated the Sam Spiegel Film and Television School-Jerusalem in 2011. During his studies Assaf had written and directed 3 short films, Caravan (2009), Under the Skin (2011) and The 10th Man (2012) which had been screened in local and international film festivals (among them Cottbus FF, St. Petersburg FF, Cannes Short Film Corner.) In 2009 Assaf was selected as a participant of “Breaking Boundaries” an international short film project funded by the Goethe institute and EVZ Stiftung, and in 2013 he participated in “Script Station” – the Berlinale Talent Campus’s script development workshop.