Warszawa: miasto podzielone

Warszawa: miasto podzielone /Warsaw: A City Divided

data projekcji/screening date:  czwartek/Thursday 12.09, 16:30

Twórcy filmu/ Film credits:

kraj i rok produkcji/country & year: Polska/Poland, 2019
reżyseria i scenariusz/directed & written by: Eric Bednarski
zdjęcia/cinematography: Jacek Petrycki
montaż/film editor:  Miłosz Hermanowicz, Stefan Ronowicz
muzyka/music:  Daniel Bloom
produkcja/produced by:  Mazowiecki Instytut Kultury, Instytut AdamaMickiewicza, TVP S.A. , Pado Studio Film, Eric Bednarski
rodzaj filmu/category: dokumentalny/documentary
czas trwania/running time: 70min

Streszczenie:

W 1941 roku polski filmowiec-amator nakręcił po obu stronach muru warszawskiego getta niezwykły 8mm film. Ujęcia te powplatane są w filmie “Warszawa: Miasto podzielone” stając się jakby cichym świadkiem tragedii podziału i destrukcji miasta w czasie wojny. Ocaleni z getta i świadkowie opowiadają swoje niezwykłe wspomnienia, a architekci i urbaniści-historycy badają plany Nazistów wobec Warszawy. Przeplatając materiał z przeszłości z obrazami dzisiejszej Warszawy, tak jej społecznej, jak i urbanistycznej tkanki, Warszawa: Miasto podzielone wskazuje istotę – ale i trudności procesów pamiętania.

Short description:

In 1941 a Polish amateur filmmaker shot a remarkable 8mm film from both sides of the Warsaw Ghetto walls. This never before seen footage is woven into “Warsaw: a City Divided”, acting as a silent witness to the tragedy of the wartime division and destruction of the city. Ghetto survivors and witnesses recount their extraordinary memories, while architects and urban-historians examine the chilling Nazi vision for Warsaw. Interweaving rich material from the past with glimpses of present-day Warsaw, both its human face and its urban fabric, Warsaw: A City Divided affirms the importance – and the difficulty – of remembering.

Reżyser:

Eric Bednarski – urodzony w Kanadzie, a mieszkający w Warszawie, reżyser i autor filmów. Studiował historię oraz reżyserię filmową w Ameryce Północnej oraz Europie. Za swoją pracę z National Film Board of Canada zdobył Nagrodę Gemini oraz nominację do Nagrody Writers Guild of Canada, a także nagrodę “Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną mu przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 roku. Filmy Bednarskiego były pokazywane na całym świecie: na festiwalach międzynarodowych, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Parlamencie Europejskim oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Director:

Eric Bednarski is a Warsaw based director/writer born in Canada. Bednarski studied history and filmmaking in North America and Europe. His documentary film work with the National Film Board of Canada has garnered him a Gemini Award and a Writers Guild of Canada Award nomination, and he was awarded the Decoration of Honour “Meritorious for Polish Culture” by the Polish Ministry of Culture and National Heritage in 2015. Bednarski’s films have been broadcast across the world and have also screened at international festivals, at the United Nations, the European Parliament and the State Museum of Auschwitz-Birkenau.

Wybrane filmy i nagrody/Selected films & awards:

  • Warszawa: Miasto Podzielone/Warsaw: A City Divided(2019)
  • A Film for Northern Uganda(2016)
  • Neon(2014) – Najlepszy film dokumentalny w kategorii „Sztuka i Design”, International Festival of Films on Art (2015)
  • The Strangest Dream(2008) – Nagroda Gemini: Najlepszy scenariusz programu lub serialu dokumentalnego (2008)
  • MDM(2006) – Nagroda za najlepszy film dokumentalny, Georgetown Film Festival (2006)