nagrody / awards 2017

(english below)

NAGRODY

Jury 13. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy
przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX – Złoty Warszawski Feniks
oraz nagroda w wysokości 15 000 zł
ufundowana przez
Prezydent m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Przy Planty 7/9, reż. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger

Warszawski Feniks
za najlepszy film fabularny
oraz nagroda w wysokości 5 000 zł
ufundowana przez Prezesa Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego::
Dzień po żałobie, reż. Asaph Polonsky
Warszawski Feniks
za najlepszy film dokumentalny
oraz nagroda w wysokości 5 000 zł
ufundowana przez Prezesa Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego:
Nad brzegami Jarkonu, reż. Avi Belkin

Warszawski Feniks
za najlepszy film krótkometrażowy
oraz nagroda w wysokości 2 500 zł
ufundowana przez Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalenę Srokę:
Transfer, reż. Michael Grudsky
Nagroda Publiczności

ufundowana przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

oraz nagroda w wysokości 2000 zł

Przy Planty 7/9, reż. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger

 

NAGRODY SPECJALNE:

Warszawski Feniks
Nagroda im. Antoniego Marianowicza dla najlepszego polskiego filmu
oraz nagroda w wysokości 10 000 zł
ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

Przy Planty 7/9, reż. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger

 

decyzją Laureatów nagroda pieniężna została przekazana n rzecz Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Nagroda Specjalna
ufundowana przez Warszawską Gminę Wyznaniową Żydowską:
Hummus!, reż. Oren Rosenfeld


AWARDS

Jury of the 13. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF)
decided to award the following:

GRAND PRIX – Golden Warsaw Phoenix
and money award of 15 000 zł
sponsored by
the President of city of Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz
and Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:
Bogdan’s Journey / Przy Planty 7/9, dir. by Michal Jaskulski – Cinematographer / Operator Filmowy, Lawrence Loewinger

Warsaw Phoenix
for the best feature film
and money award of 5 000 zł
sponsored by the CEO of the Polish TV (Telewizja Polska S.A.) Jacek Kurski:
One Week and A Day שבוע ויום, dir. by Asaph Polonsky

Warsaw Phoenix
for the best documentary film
and money award of 5 000 zł
sponsored by the CEO of the Polish TV (Telewizja Polska S.A.) Jacek Kurski:
“Winding”, dir. by Avi Belkin.

Warsaw Phoenix
for the best short film
and money award of 2 500 zł
sponsored by the director of Polski Instytut Sztuki Filmowej (Polish Film Institute) Magdalena Sroka:
“Transfer”, dir. by Michael Grudsky

Audience Award
sponsored by the TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. (Social-Cultural Association of Jews in Poland)
and money award of 2000 zł
Bogdan’s Journey / Przy Planty 7/9, dir. by Michal Jaskulski, Lawrence Loewinger

SPECIAL AWARDS:
Warsaw Phoenix
Antoni Marianowicz Award
for the best Polish film
and money award of 10 000 zł
sponsored by the Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Authors’ Association ZAiKS):
Bogdan’s Journey / Przy Planty 7/9, dir. by Michal Jaskulski, Lawrence Loewinger
This money award would be donated to the Jan Karski Association run by the main character of the film.

Special Award
for presenting modern Jewish life
sponsored by Jewish Community of Warsaw (Gmina Żydowska w Warszawie):
Hummus The Movie, dir. by Oren Rosenfeld.