ks. Andrzej Luter

ks. Andrzej LuterAndrzej Luter. Duszpasterz, publicysta. Asystent kościelny Towarzystwa „Więź”, członek redakcji kwartalnika “Więź” i Zespołu Laboratorium Więzi, współautor (z Katarzyną Jabłońską) felietonu filmowego “Ksiądz z kobietą w kinie”. Autor książek “Ekspostkatolik” i “Kino wiecznie młode”. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, miesięcznika „Kino” i portalu e-teatr.pl współtwórca programów telewizyjnych. Aktywny duszpastersko w środowiskach twórczych. Mieszka w Warszawie.

/ Father Andrzej Luter – a priest and publicist. The Church assistant of „Więź” society, member of the editorial board of Więź quarterly and of Więź Laboratory team, co-author (with Katarzyna Jabłońska) of the film column “A priest at the cinema with a woman”. The author of books “Ekspostkatolik” [Expostcatholic] and “Kino wiecznie młode” [Cinema forever young]. Co-worker of Tygodnik Powszechny, „Kino” monthly and portal e-teatr.pl. Co-creator of television programs. Active as priest in the artistic circles. He lives in Warsaw.