2018

 14. MFF Żydowskie Motywy | 14th IFF Jewish Motifs

W dniach 23-27 maja 2018 odbyła się 14-sta edycja  Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy | The 14th edition of Jewish Motifs International Film Festival took place from 23 to 27 May 2018.

program

lista filmów | list of films

jury

nagrody |  awards

partnerzy i sponsorzy | partners and sponsors

galeria | gallery

 


 

14. MFF Żydowskie Motywy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018