Nagrody / Awards 2018

Jury 14. MFF Żydowskie Motywy (Jewish Motifs IFF) w składzie:
Adam Bajerski, Beata Chmiel, Andrzej Jakimowski
przyznało nagrody następującym filmom:

Gran Prix – Złoty Warszawski Feniks oraz nagroda w wysokości 15 000 zł ufundowana przez Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: “Zabliźnione serca” – reż. Radu Jude.

Warszawski Feniks za najlepszy film fabularny oraz nagroda w wysokości 5000 zł ufundowana przez Prezesa Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego: “Droga Aszera” – reż. Matan Yair.

Warszawski Feniks za najlepszy film dokumentalny oraz nagroda w wysokości 5000 zł ufundowana przez Prezesa Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego: “Nieczyści” – reż. Daniel Najenson.

Warszawski Feniks za najlepszy film krótkometrażowy oraz nagroda w wysokości 2500 zł ufundowana przez Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radoslaw Śmigulski: “Przeciętniak” – reż. Yaniv Segalovich.

Warszawski Feniks Nagroda im. Antoniego Marianowicza dla najlepszego filmu polskiego oraz 10000 zł ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS: “Książę i dybbuk” – reż. Elwira Niewiera i Piotr Rosolowski.

Nagroda Specjalna: “Migracja dusz” – reż. Csaba Bereczki.

Nagroda dla filmu najlepiej obrazującego życie żydowskie ufundowana przez Gminę Wyznaniowa Żydowska w Warszawie: “Przeciętniak” – reż. Yaniv Segalovich.

Nagroda Publiczności: “1945” – reż. Ferenc Török.


Jury of the 14th Jewish Motifs IFF:
Adam Bajerski, Beata Chmiel, Andrzej Jakimowski
awarded the following films:

Gran Prix – Golden Warsaw Phoenix and the award of 15 000 PLN sponsored by the President of Warsaw Mrs Hanna Gronkiewicz-Waltz and Museum of History of Polish Jews POLIN to the film: “Scarred hearts” – dir. Radu Jude.

Warsaw Phoenix for the best feature film and the award of 5000 PLN sponsored by the President of Polish Television SA Jacek Kurski: “Scaffolding” – dir. Matan Yair.

Warsaw Phoenix for the best documentary film and the award of 5000 PLN sponsored by the President of Polish Television SA Jacek Kurski to the film: “The Impure” – dir. Daniel Najenson.

Warsaw Phoenix for the best short film and the award of 2500 PLN sponsored by the Director of Polish Institute of Film Art Radosław Śmigulski to the film: “An Average Story” – dir. Yaniv Segalovich.

Warsaw Phoenix – Antoni Marianowicz Award for the best Polish film and the award of 10000 PLN sponsored by the Association of Authors ZAiKS to the film: “The Prince and the dybuk” – dir. Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski.

Special Award to the film: “Soul Exodus” – dir. Csaba Bereczki.

Award for the best depiction in film of the Jewish life – an award sponsored by the Jewish Community of Warsaw – to the film: “An Average Story” – dir. Yaniv Segalovich.

Audience Award to the film: “1945” – dir. Ferenc Török.